Ko par klimata izmaiņām rakstīja pirms 70 gadiem

Citātus no 70-80 gadus vecām avīzēm biju plānojis ielikt rakstā “Pārdomas par globālo sasilšanu”, bet tā kā manas pārdomas sanāca diezgan garas, tad nolēmu tos izdalīt atsevišķi.

Laikraksts Latvijas Kareivis 1926. gada 29. oktobra numurā zem virsraksta “Vai iespējama pēkšņa Eiropas klimata maiņa?” vēsta: “Amerikāņu laikraksti sniedz sensacionālus ziņojumus par iespējamām pēkšņām klimatiskām pārmaiņām Eiropā. Šīs pārmaiņas amerikāņu zinātnieki vedot sakarā ar Golfa straumes straujuma paātrināšanos. Tās ātrums pēkšņi pieaudzis par apm. 20 procentiem. Kaut gan ziņa izklausās pēc amerikāniskās sensācijas un Eiropas zinātnieki to apšauba, tomēr tā radījusi vispārēju interesi.”

Piecus gadus vēlāk šī paša laikraksta 1931. gada 2. septembra numurā tiek publicēts raksts ar nosaukumu “Vai Eiropai draud aukstuma briesmas”. Tajā aprakstītas iespējamās izmaiņas, kas rastos, ja Golfa straume mainītu virzienu, un tālāk rakstīts: “Bet vai šāda Golfa straumes novirzīšanās jel maz iespējama? — Uz jautājumu jāatbild piekrītoši. Jo zinātne atstāsta gadījumus, kad līdzīgas jūras straumju novirzīšanās konstatētas Āzijas piekrastē. Un pēdējo gadu novērojumi rādot, ka arī Golfa straume sākot niķoties. (..) Olafs Mosbi šo parādību ved sakarībā ar Golfa straumes pievirzīšanos tuvāk Amerikai, kāpēc ari Labradoras aukstā straume aizvirzījusies tālāk — uz Atlantijas okeāna vidus daļu.”

Kurzemes Vārds 1936. gada 4. novembrī zem virsraksta “Vai tuvākos gados gaidāma klimata maiņa?” vēsta: “Pēdējo gadu biežās vēsās vasaras un maigās ziemas liek mums domāt, ka klimats mainās, kļūst mērenāks.” Raksts noslēdzas ar šādu secinājumu: “Lielas klimata maiņas norisinās tikai ilgos laika sprīžos. Mūsu mazās, pārejošās klimata grozības nevar izsaukt nekādu jūtamu klimata maiņu tuvākā laikā.”

Arī Brīvā Zeme 1937. gada 15. februāra numurā raksta par iespējamo Golfa straumes virziena maiņu: “Dažās Eiropas piejūras zemēs pēdējos gados izdarītie novērojumi liecina, ka laiks caurmērā kļuvis mitrāks un vēsāks. Tas ierosinājis domu par to, vai tikai Golfa straume maz pamazām nemaina savu virzienu.”

Laikraksts Kurzemes Vārds šī paša gada 11. augustā vēsta: “No Maskavas ziņo, ka ievērojamais krievu polāro apgabalu pētnieks prof. Vieze savos pētījumos nācis pie slēdziena, ka arktiskās zemēs pēdējo septiņpadsmit gadu laikā klimata temperatūra cēlusēs caurmērā par 5-7 grādiem. Šāda temperatūras celšanās ievērojami ietekmējusi arī visu polārzemju dzīvnieku un augu valsti. Arī lielo glečeru pavirzīšanās stipri augstāki ziemeļos ir šīs parādības sekas. Sevišķi milzīgie zivju bari spiežas tālāk iekšā ziemeļu ledainajos ūdeņos. (..) Ja ņemam vērā dažādās temperatūras nenormalības un spējās svārstības ari mūsu zemēs vasarā un ziemā pēdējā gadu desmitā, tad gandrīz jātic augšā minēto novērojumu pareizībai. Varbūt, ka vēl pēc dažiem gadiem ari mūsu klimats nostabilizēsies uz daudz augstākas temperatūras kā līdzšim. Varbūt, ka tad arī pie mums ziedēs orhidejas un augs vīnogas brīvā dabā?”

Līdzīgu informāciju sniedz laikraksta Jaunākās Ziņas 1938. gada 13. maija numurs: “Pēc prof. Kerenena pētījumiem, Ziemeļeiropa patlaban iegājusi ievērojami siltāka klimata fāzē. Klimats, kā zināms, uzrāda svārstības, kas bieži aptver lielus periodus. Tagadējā klimata uzlabošanās sākās jau pag. gadsimta beigās, palielinājās mūsu gadsimta sākumā un patlaban sasniegusi savu augstāko pakāpi. Somijā patlaban vasaras ir par 22-27 dienām garākas nekā agrāk, arī ziemas kļuvušas par 2-3 grādiem siltākas. (..) Cik ilgi turpināsies tagadējā klimata uzlabošanās – mēs nezinām. Jābaidās, ka siltuma pieaugums pamazām apstāsies un klimats sāks atkal pasliktināties.”

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: